Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
26: Al-Sju´arâ
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 11, vers 228
26:27  Han [Moses] sa (videre): Deres Herre og deres forfedres Herre.

I vers 25 henviste Moses til Guds kontroll og umåtelige rike i henhold til rommet; i dette verset henviser han til Guds rike i henhold til tiden.

26:28  Han [Farao] sa: Sannelig, deres sendebud som er sendt til dere er besatt.

Farao tenkte at Moses ikke ville høre på noen, og fortsatte å gnåle i sin tone som en besatt mann.

26:29  Han [Moses] sa: Herre over øst og vest og hva som er imellom de to, hvis dere vil forstå.

I dette verset henviser Moses til Guds umåtelige rike i henhold til retninger og sider.

26:30  Han [Farao] sa: Dersom du tar en annen gud enn meg, så vil jeg visselig kaste deg i fengsel.
26:31  Han [Moses] sa: Enda jeg bringer deg noe som er (overbevisende) klart?
26:32  Han [Farao] sa: Bring det, hvis du hører til dem som taler sant.
26:33  Så kastet han sin stav, og se, den ble en synlig slange.
26:34  Og han dro sin hånd frem (fra armhulen) og se! - den var hvit for tilskuerne.

Se note til 7:109.

26:35  Han [Farao] sa til de ledende menn omkring ham: Sannelig, denne (mannen) er en klok trollmann.
26:36  Han ønsker å drive dere ut av deres land med sin trolldom. Hva råder dere meg til?
26:37  De svarte: Send ham og hans bror bort (for en tid), og send herolder ut i byene,
26:38  som skal bringe deg enhver dyktig trollmann.
26:39  Så ble trollmennene forsamlet til den fastsatte tid på en kjent dag.
26:40  Og det ble sagt til folket: Vil dere (også) samle dere,
26:41  for at vi kan følge trollmennene, hvis de blir seierherrer?
26:42  Og etter at trollmennene var kommet, sa de til Farao: Får vi en belønning hvis vi blir seierherrer?

Magikerne ser ut til å være profesjonelle bedragere i magi og med lav moral.

26:43  Han svarte: Ja, og dere skal da visselig høre til dem som står (meg) nær.
26:44  Moses sa til dem: Kast (nå) hva dere vil kaste.
26:45  Så kastet de deres tau og deres staver, og sa: Ved Faraos ære (og makt), vi vil visselig bli seierherrer.
26:46  Da kastet Moses sin stav, og se, den oppslukte hva de hadde fremstilt (for tilskuerne).

Se note til 7:117.

26:47  Da ble trollmennene tvunget til å tilbe (Ham) med pannen mot jorden.
26:48  De sa: Vi tror på allverdens Herre,
26:49  Moses' og Arons Herre.

Se 20:71. Det ser ut til å være at noen av magikerne har forstått mer av Moses' religion enn andre. De som taler her, er klar over at Moses' Gud er verdenenes Herre. Og de forskjellige uttrykkene viser bare en gjenklang av de tanker som var hos de forskjellige magikerne, det er vel å merke at hovedinnholdet er det samme.

26:50  Han [Farao] sa: Tror dere på ham, før jeg har gitt dere tillatelse. Han er visselig deres leder, som har lært dere magi. Men dere skal snart få kjenne (konsekvensene). Jeg vil visselig la deres hender og føtter hugge av på motsatt side, og jeg vil visselig korsfeste dere alle.

'An betyr: "på grunn av" (Lane).

26:51  De sa: (Det vil) ikke skade (oss), vi vil visselig vende tilbake til vår Herre.
26:52  Vi håper visselig at vår Herre vil tilgi oss våre synder, fordi vi er de første blant de troende.